Coaching

Intuitief coachen (2011 IMC Intuïtief Coaching, NOBCO gecertificeerd, Nederlandse Orde van Beroepscoaches)

Door bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen kunnen we soms onze eigen koers in het leven verliezen. Er ontstaat verwarring, onzekerheid, verdriet of somberheid. Het kan zijn dat we gevoelsmatig niet meer leven vanuit eigen authenciteit: het lijkt of we onszelf een beetje kwijt zijn.
Intuïtief coachen helpt je om weer in contact te komen met je persoonlijke verlangens en behoeftes. Het vergroten van je bewustzijn waardoor je zelf meer zicht krijgt je eigen patronen geeft inzicht, nieuwe energie en kracht om je leven in te richten in overeenstemming met \’jezelf\’ .
Intuïtief coachen maakt gebruik van Westerse reguliere gespreks- en coachingstechnieken; Kolbe, Ofman, Voice Dialoque, Opstellingen, maar ook elementen uit het Oosterse mens-denken zoals Energie-reading, Healing en Meditatie.

 

Werkwijze

– Intake.
De intake vindt plaats tussen de coach en de coachee (persoon die het coachtraject ingaat).
In principe is dit een \’twee\’ gesprek maar mocht het wenselijk zijn dat er meerdere personen deel willen nemen dan is dat ook mogelijk.

Het doel van het intakegesprek is het samen onderzoeken welke klachten of problemen er zijn en welke vragen hieraan ten grondslag kunnen liggen. Daarnaast wordt er uitleg geven over het coachingstraject. De werkvormen waar dan uit gekozen kan worden zullen uiteraard aansluiten bij de persoonlijke wensen en ideeën van de coachee.

yoga coaching