Kosten
Het intake gesprek is gratis.
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten voor een coachingstraject niet ( meer). Daarom hebben we het uurtarief vastgesteld op € 25 om hiermee de toegankelijkheid voor een individueel coachingstraject voor meer mensen mogelijk te maken.
Kosten Yoga Joy