Voice dialogue

Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een rijke waaier van verschillende deelpersoonlijkheden. Ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controleur, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus enzovoort… Sommige ikken komen op een manifeste manier in je leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van jouw persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.Tijdens een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit een overzichtspositie te kijken naar je ‘ikken’ en ze letterlijk een fysieke plek te geven. Je ontdekt de kwaliteit van een ‘ik’ en wanneer deze ontstaan is. En hoe beter je deze ‘ikken’ leert kennen, hoe meer inzicht je krijgt op je functioneren. Niet alleen vergroot het je zelfkennis, maar krijg je de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar je mee te maken krijgt. Voice Dialogue leert je niet alleen vanuit een overzichtspositie naar de verschillende ‘ikken’ te kijken maar geeft je ook de mogelijkheid om bewust verschillende stukken in te zetten. Hierdoor kun je afstappen van automatismen en wordt je leven niet langer geleid door de ikken’. Jij beslist wie er achter het stuur zit en je komt tot bewuste keuzes.
Voice Dialogue yoga joy